PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
układ narządów moczowych hodowla nabłonka przejściowego

Urologia Polska 1999/52/4

NABŁONEK PRZEJŚCIOWY IN SITU I PERSPEKTYWY JEGO HODOWLI IN VITRO DLA CELÓW REPARACYJNYCH
Krzysztof H. Włodarski, Paweł Wlodarski, Bolesław Kuzaka