PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz rak stercza antyandrogeny maksymalna blokada ? leczenia przerywane

Urologia Polska 1996/49/4

LECZENIE ZAWANSOWANEGO RAKA STERCZA (RAKA STERCZA Z PRZERZUTAMI ODLEGŁYMI) CZĘŚĆ III LEKI BLOKUJĄCE RECEPTORY ANDROGENOWE (ANTYANDROGENY) MAKSYMALNA BLOKADA ANDROGENOWA (MAB), PRZERYWANE LECZENIE HORMONALNE
Andrzej Borkowski