PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
ultrasonografia przezodbytniczą

Urologia Polska 2001/54/1

Ocena współczynnika korelacji naczyniowo-zręhowej u chorych z łagodnym rozrostem stercza i rakiem stercza w ultrasonografii przezodbytniczej, w prezentacji 3D oraz w opcji power doppler
Zygmunt Dobrowolski, Janusz Jaszczyński, Tomasz Drewniak, Wojciech Habrat