PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy przetoka pęcherzowo-jelitowa diagnostyka

Urologia Polska 1996/49/3

NABYTE PRZETOKI PĘCHERZOWO-JELITOWE JAKO PROBLEM DIAGNOSTYCZNY
Jarosław Głuchowski, Józef Czyżak