PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
moczowód polip moczowodu leczenie

Urologia Polska 1996/49/4

POLIP MOCZOWODU U 14-LETNIEGO CHŁOPCA
Maciej Stronczak, Andrzej Potyka, Mieczysław Fryczkowski