PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
przetoka moczowodowo-maciczna

Urologia Polska 2001/54/1

Przetoka moczowodowo-maciczna jako powikłanie cięcia cesarskiego
Norbert Taraszkiewicz, Stanisław Taraszkiewicz, Bogusław Kosiński