PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka rak nerki przerzuty odległe

Urologia Polska 1996/49/4

PRZERZUTY DO ODLEGŁYCH NARZĄDÓW JAKO PIERWSZE OBJAWY RAKA NERKI
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Krzysztof Rogowski, Jan Guszcz, Jacek Kudelski