PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka transplantacja laparoskopia nefrektomia żywego dawcy

Urologia Polska 2008/61/2

Laparoskopowe pobranie nerki do przeszczepu
Marcin Słojewski, Tomasz Śluzar, Adam Gołąb, Jerzy Chłodny, Samir Zeair, Marek Umiński, Krzysztof Dziewanowski, Andrzej Sikorski