PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy nowotwór leczenie laser neodymowy

Urologia Polska 1998/51/2

OCENA WYNIKÓW LECZENIA NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO ZA POMOCĄ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ I LASERA NEODYMOWEGO ND:YAG
Krzysztof Bar