PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
miednica mniejsza ? nietypowe guzy

Urologia Polska 2000/53/3

NIETYPOWE GUZY MIEDNICY MNIEJSZEJ
Zygmunt Dobrowolski, Mieczysław Gałęzia, Wacław Lipczyński, Janusz Jaszczyński, Wiesław Węglarz, Bolesław Papla