PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
gruczoł krokowy

Urologia Polska 2006/59/4

Kojarzenie hormonoterapii z miejscowymi metodami leczenia w przypadku raka gruczołu krokowego
Elżbieta Senkus-Konefka
Rzadki przypadek gruźlicy gruczołu krokowego
Rafał Kliś, Dariusz Młoczkowski, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2006/59/3

Ocena nasilenia bólu występującego we wczesnym okresie po biopsji rdzeniowej stercza, wykonanej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej
Roman Sosnowski, Stanisław Szempliński, Elza Modzelewska, Artur A. Antoniewicz, Wojciech Michalski, Andrzej Borówka
Odległe losy pacjentów poddanych przezcewkowej wysokoenergetycznej termoterapii mikrofalowej gruczołu krokowego
Tomasz Jakubczyk, Andrzej Stokłosa, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2006/59/2

Znaczenie hormonów steroidowych w etiopatogenezie raka gruczołu krokowego
Marcin Matych

Urologia Polska 2005/58/3

Zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie małopolskim w latach 1999-2001
Jadwiga Rachtan, Andrzej Sokołowski, Małgorzata Geleta, Łucja Molong
Neurosarcoma pęczka nerwowo-naczyniowego stercza
Andrzej Paradysz, Marcin Życzkowski, Adam Ziółkowski, Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2005/58/2

Zapobieganie uszkodzeniom tkanki kostnej i jej leczenie u chorych na raka gruczołu krokowego
Tomasz Demkow
Leczenie przewlekle chorych na zapalenie stercza oraz przewlekły zespół bólowy miednicy lekami blokującymi receptory alfa adrenergiczne
Zbigniew Wolski

Urologia Polska 2005/58/1

Jakość życia po prostatektomii radykalnej
Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
Wykorzystanie ligazowej reakcji łańcuchowej (LCR) do wykrywania utajonej infekcji gruczołu krokowego wywołanej przez chlamydia trachomatis
Rościsław Bielecki, Bożena Zdrodowska-Stefanow, Iwona Ostaszewska-Puchalska, Marek Baltaziak, Małgorzata Skawrońska, Robert Kozłowski

Urologia Polska 2004/57/4

Wyniki badań przesiewowych, mających na celu wczesne wykrycie raka stercza
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta

Urologia Polska 2003/56/4

Pooperacyjna radioterapia z pól zewnętrznych po radykalnej prostatektomii u chorych na raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias, Janusz Skowronek, Tomasz Stachowski