PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
żylaki powrózka nasiennego młodociani operacja laparoskopowa wodniak pooperacyjny fenestracja otoczek jądra

Urologia Polska 2008/61/3

Zmodyfikowana metoda fenestracji osłonek jądra w zapobieganiu powstawania pooperacyjnego wodniaka jądra po operacji żylaków powrózka nasiennego
Marek Krakós, Mieczysław Miodek, Jerzy Niedzielski