PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
badanie urodynamiczne uroflowmetria cystometria badanie ciśnieniowo-przepływowe

Urologia Polska 2008/61/3

Techniki badań urodynamicznych: pułapki techniczne i trudności interpretacyjne wyników – część I
Andrzej Prajsner