PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego ponadpęcherzowe odprowadzenie moczu ? kobieta

Urologia Polska 1997/50/4

ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U KOBIETY SIEDMIOLETNIA OBSERWACJA
Jerzy Lorenz, Tadeusz Niezgoda, Tomasz Szydełko, Janusz Dembowski, Romuald Zdrojowy