PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka miedniczka nerkowa polip włóknisto-nabłonkowy

Urologia Polska 1999/52/3

POLIP MIEDNICZKI NERKOWEJ
Tomasz Demkow, Artur Sieczych, Krzysztof Sikora, Wojciech Rogowski