PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz rak radykalna prostatektomia zespolenie pęcherzowo-cewkowe zwężenie

Urologia Polska 1997/50/3

WŁASNE DOŚWIADCZENIE W LECZENIU ZWĘŻEŃ ZESPOLENIA PĘCHERZOWO-CEWKOWEGO PO RADYKALNEJ PROSTATEKTOMII
Romuald Zdrojowy