PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka rak nerki aktywność cytotoksycznych limfocytów

Urologia Polska 1997/50/2

PORÓWNANIE AKTYWNOŚCI CYTOTOKSYCZNEJ LIMFOCYTÓW NACIEKAJĄCYCH GUZ NERKI - TIL, STYMULOWANYCH IL-2 ORAZ BCG
Stanisław Wroński