PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
układ moczowy kamica układu moczowego ? profilaktyka ? leczenie

Urologia Polska 1997/50/3

WYBRANE PROBLEMY NAWROTOWEJ KAMICY UKŁADU MOCZOWEGO CZĘŚĆ III. LECZENIE
Elżbieta Panasiuk-Jarzyło