PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
zwieracz zewnętrzny cewki moczowej morfologia-ultrastruktura-unerwienie techniki badawcze

Urologia Polska 1997/50/3

MORFOLOGICZNE ASPEKTY BADAŃ NAD UNERWIENIEM ZWIERACZA ZEWNĘTRZNEGO CEWKI MOCZOWEJ
Ryszard Aleksandrowicz, Piotr Radziszewski