PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
łagodny rozrost stercza V TUR

Urologia Polska 2001/54/2

Radykalność przezcewkowej elektroresekcji łagodnego rozrostu stercza na podstawie oceny wyników badania ciśnieniowo-przeplywowoego
Andrzej Prajsner, Michał Tkocz