PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka rak nerki

Urologia Polska 1997/50/2

RAK NERKI - STAN OBECNY
Grzegorz Kata, Mieczysław Koziarski, Tomasz Dzik, Andrzej Borówka, Józef Schier