PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
wtórny guz nerki

Urologia Polska 2008/61/1

Przerzut odległy do nerki raka śluzowego odbytnicy – trudności diagnostyczne
Marek Wyczółkowski, Tomasz Drewniak, Włodzimierz Klima, Wacław Wilk