PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka torbiele pęknięcie torbieli

Urologia Polska 1997/50/1

MASYWNY KRWOTOK DO PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ W PRZEBIEGU PĘKNIĘTEJ TORBIELI NERKI. TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE. SPOSTRZEŻENIE KLINICZNE
Wojciech Gnacik, W. Pawłowski, Jan Myrta