PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka rak nerki elementy śladowe powstawanie nowotworu

Urologia Polska 2000/53/3

ZAWARTOŚĆ CYRKONU W SUROWICY KRWI I TKANCE RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO U LUDZI
Zygmunt Dobrowolski, Tomasz Drewniak, T. Cichocki, Wojciech Kwiatek