PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
zakażenia układu moczowego

Urologia Polska 2005/58/4

Zakażenia powodowane przez bakterie z rodzaju Enterococcus sp. na oddziałach urologii
Monika Eliza Strycharczyk, Leszek Markuszewski, Andrzej Denys