PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądra guzy jąder zmiany kariotypowe izochromosom i(12p) przebieg leczenia

Urologia Polska 1999/52/3

NOWOTWORY JĄDER W ŚWIETLE BADAŃ CYTOGENETYCZNYCH
Barbara Pieńkowska-Grela, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow