PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy nowotwory rak przejściowo komórkowy test BTA

Urologia Polska 1996/49/2

OCENA PRZYDATNOŚCI KLINICZNEJ TESTU BARD BTA W DIAGNOSTYCE GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Koźmińska, Piotr Trypens, Andrzej Borkowski