PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka rak nerki przerzuty serce

Urologia Polska 2000/53/3

PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI DO SERCA
Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Zdzisław Skok