PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
ponadpęcherzowe odprowadzenie moczu ? zespolenie jelitowo-jelitowe bez

Urologia Polska 1996/49/1

ZESPOLENIE JELITOWO-JELITOWE BEZ UŻYCIA SZWÓW (VALTRAC) W OPERACJACH UROLOGICZNYCH
Zbigniew Wolski, Jerzy Siekiera