PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka przewlekła niewydolność nerek hemodializa wsparcie społeczne poczucie koherencji (SOC)

Urologia Polska 2008/61/4

Poczucie koherencji a poziom wsparcia u osób z rozpoznaniem przewlekłej niewydolności nerek leczonych hemodializą
Krystyna Kurowska, Magdalena Bukowska