PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
hormony steroidowe

Urologia Polska 2006/59/2

Znaczenie hormonów steroidowych w etiopatogenezie raka gruczołu krokowego
Marcin Matych