PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz rak pęcherza moczowego zastępczy pęcherz jelitowy Alciniego rotundovaginosuspensja

Urologia Polska 1999/52/2

ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY ALCINIEGO Z ROTUNDOVAGINOSUSPENSJĄ ? DONIESIENIE WŁASNE
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Wojciech Lauer, Witold Łukiański