PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
cięcie przyprostne

Urologia Polska 2005/58/2

Dolegliwości po nefroureterektomii wykonywanej z dwóch rodzajów cięć - w ocenie operowanych pacjentów
Bartosz Dybowski, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski