PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
diagnostyka HPV

Urologia Polska 2002/55/2

Wpływ zakażeń human papillomavirus (HPV) na powstanie raka prącia
Sławomir Dutkiewicz,Marek Tomasz Szkoda, Alojzy Witeska