PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka rak nerki angiografia TK

Urologia Polska 2000/53/1

ANGIOGRAFIA TK Z TRÓJWYMIAROWĄ REKONSTRUKCJĄ ORAZ WIRTUALNĄ ANGIOSKOPIĄ NOWE MOŻLIWOŚCI W OCENIE UNACZYNIENIA GUZÓW NERKI
Andrzej Urbanik, Zygmunt Dobrowolski, Tadeusz Popielą, Wadim Wojciechowski, Tomasz Drewniak