PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
wysiłkowe nietrzymanie moczu ? vesicourethrosuspensja ? operacja Marshall-Marchetti-Krantz ? ocena subiektywna

Urologia Polska 1997/50/2

WYNIK OPERACJI METODĄ MARSHALL-MARCHETTI-KRANTZ W OCENIE PACJENTEK
Maciej Czaplicki, Piotr Dobroński, Cezary Torz, Andrzej Borkowski