PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
układ moczowy zakażenia układu moczowego Corynebacterium urealyticum

Urologia Polska 2000/53/2

CORYNEBACTERIUM UREALYTICUM W ZAKAŻENIACH SZPITALNYCH
Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek, Marzena Paprzycka