PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
guz włóknisto-nabłonkowy

Urologia Polska 2008/61/1

Guz włóknisto-nabłonkowy moczowodu
Jacek Jastrzębski, Jerzy Sokołowski, Ryszard Herbeć, Marek Fiutowski, Wojciech Witkiewicz