PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
hormonooporny rak stercza

Urologia Polska 2006/59/3

Mechanizmy leżące u podstaw hormonooporności raka stercza
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Urologia Polska 2002/55/3

Wstępna ocena leczenia mitoksantronem i hydrokortyzonem chorych na hormonoopornego raka gruczołu krokowego
Paweł Wiechno, Beata Paluchowska, Piotr Marczyński, Tomasz Demkow