PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądro nowotwór chemioterapia płodność

Urologia Polska 2000/53/3

WPŁYW CHEMIOTERAPII NA PŁODNOŚĆ CHORYCH NA NOWOTWÓR
Tomasz Demkow