PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka rak nerki karcinogeneza angiogeneza

Urologia Polska 2000/53/1

BADANIE AKTYWNOŚCI ANGIOGENNEJ RAKA NERKI NA MODELU SKÓRNEJ ANGIOGENEZY IN VIVO
Krzysztof Pastewka, Ewa Skopińska-Różewska, Ewa Sommer, Mirosław Kazoń, Andrzej Borówka