PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
targeted therapy

Urologia Polska 2007/60/4

Nowe strategie leczenia chorych na rozsianego raka nerki
Jakub Żołnierek,Piotr Wysocki,Paweł Nurzyński

Urologia Polska 2007/60/2

Treatment approaches in patients with hormone resistant prostate cancer
Theo M. de Reijke, Jean J.M.C.H. de la Rosette, Cora N. Sternberg