PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
historia urologii wynicowanie pęcherza moczowego zespolenie moczowodowo-esicze cystopexia łagodny przerost gruczołu krokowego

Urologia Polska 1999/52/4

LEON KRYŃSKI - WYBITNY UROLOG KOŃCA XIX WIEKU - TWÓRCA PODŚLUZÓWKOWEGO WSZCZEPIENIA MOCZOWODÓW DO ESICY
Roman Sosnowski, Wojciech Rogowski, Tomasz Demkow