PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
priapizm

Urologia Polska 2008/61/1

Priapizm wysokoprzepływowy będący następstwem tępego urazu krocza: selektywna embolizacja przetoki tętniczo-żylnej
Frank G. E. Perabo, Kai Wilhelm, Hans Schild, Stefan C. Müller

Urologia Polska 2003/56/2

Priapizm - opis doraźnej operacji naprawczej
Artur Pietrusa, Wiesław Duda, Andrzej Szedel, Zbigniew Markiel