PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
rozpoznawanie

Urologia Polska 2006/59/4

Stopień klinicznego zaawansowania raka stercza w momencie rozpoznania
Jakub Dobruch, Elza Modzelewska, Monika Popiel, Stanisław Szempliński, Gerard Grotthuss, Tomasz Dzik, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta, Andrzej Borówka

Urologia Polska 2006/59/1

Przerzuty raka stercza do kości - objawy, rozpoznanie, patogeneza
Andrzej Borówka, Jakub Dobruch, Artur A. Antoniewicz