PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
poorly differentiated epithelial subtype

Urologia Polska 2007/60/1

Should a poorly differentiated epithelial feature of Wilms' tumor be considered an unfavourable prognostic factor?
Jerzy Niedzielski, Rafał Becht, Katarzyna Taran