PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
sterydoterapia

Urologia Polska 2001/54/1

Miejscowa sterydoterapia połączona z rozszerzaniem w terapii jatrogennych zwężeń ujścia zewnętrznego męskiej cewki moczowej
Robert Klijer, Tadeusz Spruch, Marek Urban