PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
drogi moczowe kamica moczowa ESWL teoria zbiorów przybliżonych

Urologia Polska 1997/50/3

ALGORYTMY DECYZYJNE W LECZENIU KAMICY MOCZOWEJ METODĄ ESWL
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Witold Woźniak, Krzysztof Słowiński, Jerzy Stefanowski