PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
moczowód olbrzymi pierwotny

Urologia Polska 2002/55/2

Wyniki leczenia chirurgicznego pierwotnych przeszkodowych moczowodów olbrzymich
Wiesław Urbanowicz, Marek Górniak