PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka rak nerki pporność wielolekowa mRNA MDR-1

Urologia Polska 1997/50/4

OCENA EKSPRESJI mRNA GENU MDR-1 W NOWOTWORACH ZŁOŚLIWYCH NEREK DONIESIENIE WSTĘPNE
Jarosław Ćwikła, Marek Żabiński, Sławomir Dąbrowski, Leszek Królicki